Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Ann-Mari Ståhlberg

Position Partner

Tel. 070-228 84 08

E-post: ann-mari.stahlberg@seniorpartners.se

Bakgrund
Ann-Mari har lång erfarenhet av företagsledning som VD, administrativ chef och personalchef. Hon har varit verksam inom både landstings och kommunala verksamheter samt kommunala bolag, främst inom energibranschen. Utöver sina operativa roller har Ann-Mari lång erfarenhet av styrelsearbete och mentorskap.

Kompetens
Företagsledning, styrelseerfarenhet som ledamot och ordförande, förändringsarbete, HR och mentorskap.

 
Post
Samtal