Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Peter Hansson

Position Styrelseledamot

Tel. 0733-368 505

E-post: peter.hansson@seniorpartners.se

Uppdrag Socialchef, Överförmyndare

Bakgrund
Peter har en lång och bred erfarenhet av ledningsarbete, främst inom kommunal socialtjänst, men även inom statliga och ideella verksamheter. Inom kommunal verksamhet har Peter erfarenhet bl.a. som enhetschef, avdelningschef, biträdande förvaltningschef och förvaltningschef. I vissa fall har Peter utfört utredningsarbete inom förvaltningar och även deltagit i utredning på riksnivå.
Under de senaste åren har Peter kombinerat anställning som te.x. interimschef för förvaltning med eget företagande där han bl.a. gjort rekryteringar och varit sakkunnig vid start av olika boenden.

Kompetens
Peter är i grunden personalvetare, med kompletterande utbildning på högskolenivå inom psykologi och pedagogik samt inom personalledning, arbetsrätt och ledarskap m.m..
Som ledare har Peter arbetat mycket relaterat till personalfrågor, med erfarenhet av förändringsarbete inom organisationer samt uppstart och nedläggningar av verksamheter. I samband omorganisationer har det ofta inneburit att stötta personalen vid omställningar.

 
Post
Samtal