Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!


Välkommen till nätverket SEPAM!

Senior Partners har verkat i drygt 50 år med att stötta företag och offentliga verksamheter. Chef att hyra konceptet var vi en av de första att erbjuda marknaden och detta har fortsatt vara kärnan i vårt tjänsteutbud även om konceptet utvecklats genom åren och kompletterats med andra tjänster.
2020 var på många sätt ett utmaningarnas år för alla och för vår del innebar det att vi satsade på nya tjänster och att bredda vårt utbud av erfarna och kompetenta chefer och specialister att erbjuda våra kunder.

Vi startade ett konsultnätverk - SEPAM - där konsulter som uppfyller våra krav på lång erfarenhet som chef och ledare inom sitt kompetensområde kan ansluta sig.
För dig som enskild konsult får du tillgång till Senior Partners nätverk samt digitala plattformar som marknadsför dig.

För dig som kund innebär det att du har ett bredare urval av kompetenser att välja bland, dock uppfyller samtliga konsulter våra grundkriterier för att säkerställa att vi hyr ut en konsult med gedigen kompetens och erfarenhet.

Läs mer om SEPAM! 
Post
Samtal