Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Styrelsearbete & Senior Adviser

Styrelsearbete
Ett bra styrelsearbete handlar om att ha fokus på de viktiga och därmed ofta svåra frågorna, de som har med företagets framtid och överlevnad att göra. Ett aktivt och engagerat styrelsearbete stimulerar företagsledningen.
Styrelsearbetet bygger bland annat på aktiebolagslagen samt ett tydligt besked från ägarna vad man vill med bolaget dvs. ägardirektivet.

Beroende på den kompetens som är särskilt viktig för företagets framtid så är det vanligt att man sätter samman en styrelse som har just den profil/kompetens som behövs för att tillmötesgå och nå de mål som finns beskrivna i ägardirektivet. Det kan gälla ekonomi, marknadsföring etc.
Det finns expertis inom exempelvis teknik, it, ekonomi, marknadsföring och logistik, vilket betyder att vi täcker de flesta områden inom företagandet.

Senior Partners har den erfarenhet och kunskap som behövs för att möta de krav som ägarna har. 

Senior Adviser
Att vara Senior Adviser till exempelvis en VD är ett helt annat uppdrag än att vara styrelseledamot. Arbetet inom en styrelse är baserat på lagar och ägardirektiv. När man arbetar som Senior Adviser så är det uppdraget mycket friare, men inte mindre ansvarsfullt.

Senior Partners verksamhetskonsulter har genom många års förvärvsarbete skaffat sig en gedigen erfarenhet och kunskap inom ett företags olika områden, ofta kombinerat med erfarenhet från företagsledning och styrelsearbete.

En gemensam nämnare för de flesta företagsledare är att man är ganska ensam på den posten. Man förväntas kunna det mesta. Av den anledningen har det visat sig vara mycket bra och givande att ha någon erfaren och duktig person att tala med och att kunna bolla olika frågor med för att uppnå bästa resultat. Ibland är det av största vikt att kunna göra detta utan att blanda in övriga medarbetare.

Frågorna kan röra företagsrelaterade problem, men inte sällan kan det gälla närbesläktade frågor, känsliga personfrågor m.m..
Det finns expertis inom exempelvis teknik, it, ekonomi, marknadsföring och logistik, vilket betyder att vi täcker de flesta områden inom företagandet.

Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan tillgodose ert specifika behov!

 

 
Post
Samtal