Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!


Våra tjänster  

Senior Partners erbjuder kvalificerade tjänster inom fyra huvudområden:

Chef att Hyra - för kortare eller längre uppdrag har vi chefsresurser att hyra ut inom de flesta kompetensområden, alla med lång erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor. Tillgängliga chefer finns antingen bland våra egna Partners eller i vårt nätverk SEPAM för associerade konsulter.

Abonnera på en tjänst - våra abonnemangstjänster startade under 2021 och är till för företag och verksamheter som behöver komplettera sin organisation med en erfaren chef inom HR eller Sälj/Marknad utan att behöva anställa.

Affärs - och Verksamhetsutveckling - att kontinuerligt utveckla företagets / organisationens affärsdrivande verksamhet och dess processer är av största vikt för att säkerställa dess långsiktiga överlevnad. Våra Partners har gedigna kunskaper inom en mängd områden som marknadsanalys, order to payment, route to market, logistikflöden, IT, tillverkningsprocesser, outsourcing m.m.

Senior Adviser/Styrelsearbete - att arbeta i styrelse och vara en Senior Adviser är två helt olika uppdrag. Styrelsearbete handlar om att verka för att bolaget drivs med sina ägares intresse som ledstjärna. God bolagsstyrning bidrar till effektivitet, tillväxt, ökad dynamik och lönsamhet. Ett Senior Adviser uppdrag handlar om att vara personlig rådgivning till företagsledning och funktionschefer samt deltagande i lednings- och projektgrupper.

Kontakta oss gärna för mer information!

 
Post
Samtal