Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!


SEPAM Konsulter

Mikael Anderzén - Seniorkonsult

Mikael Anderzén - Seniorkonsult

Om Mikael har lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och organisationer, både i Sverige och internationellt, från stora internationella koncerner till minde bolag främst inom Service och Finansverksamhet. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Typ av uppdrag: Interimsuppdrag inom företagsledning /marknad / försäljning • Förändringsledare med stort fokus på individ och medarbetare • Senior Adviser

Stefan Christiansson - Seniorkonsult

Stefan Christiansson - Seniorkonsult

Om Stefan har lång erfarenhet av allt inom HR området som t.ex. rekrytering, urval, utvecklingsprojekt, lag, avtal, förhandling och avveckling. Erfarenhet från såväl privata som offentliga verksamheter.

Typ av uppdrag: Interimsuppdrag inom HR • Bollplank till chefer vid personalfrågor • Omorganisation • Avveckling • Övriga punktinsatser inom personal och organisation

Peter Hansson - Partner & Seniorkonsult

Peter Hansson - Partner & Seniorkonsult

Om Peter har en lång och bred erfarenhet av ledningsarbete, främst inom kommunal socialtjänst, men även inom statliga och ideella verksamheter. Som ledare har Peter arbetat mycket relaterat till personalfrågor, med erfarenhet av förändringsarbete inom organisationer samt uppstart och nedläggningar av verksamheter.

Tar gärna uppdrag som

Lena Jiderud - Partner & Seniorkonsult

Lena Jiderud - Partner & Seniorkonsult

Om Lena har dryga 25 års erfarenhet av ledande roller inom Marknad/Sälj/Företagsledning från främst tillverkande företag med stor export andel. Erfarenhet av styrelseuppdrag i branschföreningar och arbetsgivarorganisation.

Tar gärna uppdrag som Interims VD, Marknadschef, Försäljningschef, Abonnemang inom Marknad &sälj, Senior Adviser och Styrelseledamot

Lars Johnsson - Seniorkonsult

Lars Johnsson - Seniorkonsult

Om Lars har över 20 års erfarenhet som HR Chef inom privat tillverkande industri, därefter 10 år som Chef att Hyra inom olika branscher. Roller har varit bl.a. HR/Informationschef, Verksamhetschef, Arbetsrättsspecialist och Organisationskonsult.

Typ av uppdrag: Interim HR-chef, Organisationskonsult, Förhandlare, Befattningsvärderinger och Lönekartläggningar.

Åke Nordström - Partner & Seniorkonsult

Åke Nordström - Partner & Seniorkonsult

Om Åke har mer än 25 års mångsidig erfarenhet som personalchef och personaldirektör i olika branscher inom svensk industri. Därav mer än 10 års erfarenhet av arbete med personalfrågor i internationell miljö främst inom säljbolagsorganisationer.

Tar gärna uppdrag som Interims HR-chef, VD samt HR-abonnemang

Jörgen Troedsson - Seniorkonsult

Jörgen Troedsson - Seniorkonsult

Om Jörgen har många års erfarenhet från ledande roller inom främst tillverkningsindustrin i Sverige och internationellt, bl.a. som VD, utvecklingschef och produktionschef. Han är maskiningenjör och civilekonom (Lunds Universitet).

Typ av uppdrag: Företagsledning, Produktionsledning/-utveckling, Inköp, Projektledning, Marknad/Försäljning

Christer Pålsson - Seniorkonsult

Christer Pålsson - Seniorkonsult

Om Christer har drygt 30 års erfarenhet av offentlig verksamhet, särskilt kommunal. De senaste 13 åren som Kommundirektör i olika skånska kommuner, har sedan tidigare erfarenhet som kvalificerad utredare och projektledare bl.a. i Malmö stad och Lunds kommun. Christers ledarskap motiverar, engagerar och entusiasmerar medarbetarna och han är mån om att organisationen ska förstå sammanhang och verksamhetens inriktning.

Tar gärna uppdrag som: Interimschef i offentlig verksamhet som t.ex. Kommundirektör eller förvaltningschef, Projekt- och processledare, Utredare

Kontakta oss gärna för mer information om våra konsulter!

Kontakta oss!


 
Post
Samtal