Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Åke Nordström

Position Styrelseledamot

Tel. 070-206 76 56

E-post: ake.nordstrom@seniorpartners.se

Uppdrag HR-chef, VD, HR-abonnemang

Bakgrund
Åke har mer än 25 års mångsidig erfarenhet som personalchef och personaldirektör i olika branscher inom svensk industri. Därav mer än 10 års erfarenhet av arbete med personalfrågor i internationell miljö främst inom säljbolagsorganisationer.
Ansvarig för chefs- och specialistrekrytering, utveckling av organisation och kompetensutveckling av individer. Har genom åren haft ett antal styrelseuppdrag i mindre företag, bl.a. i en friskola och inom företagshälsovård.

Kompetens
Individrelaterade frågor t.ex. rekrytering och personbedömningar, anställningsavtal, ersättarplanering, avveckling, program för "high potentials", mentorskap, interna utbildningsprogram och grupputveckling.
Organisationsfrågor t.ex. organisationsförändringar och personalminskningar. Fackliga relationer inklusive förhandlingar. Utveckling och införande av lönesystem. Kulturfrågor inklusive uppförandekoder och CSR. Ledningsgrupparbete i större och mindre företag.
Arbetar obehindrat verbalt och skriftligt på engelska.

LinkedIn profil: Klicka här!


 
Post
Samtal