Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Chef att hyra

Ibland uppstår situationer i företaget som innebär att man måste hitta snabba lösningar. Man behöver ersätta eller komplettera sin organisation med en viss kompetens för att fylla ett tillfälligt behov orsakat av t.ex. sjukdom, genomföra en omstrukturering eller ett viktigt projekt.
Då är lösningen att ta in en Interim Manager som hyrs in under en begränsad tid och för ett specifikt projekt. Samtliga Partnersoch konsulter i Senior Partners har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom sina respektive kompetensområden.
Läs mer i Historien om Chef att Hyra!

Vi erbjuder interimschefer för kortare eller längre perioder, med:

  • Kort startsträcka, baserat på lång erfarenhet och kunskap inom sitt område
  •  Stort engagemang kombinerat med prestigelöshet
  •  Flexibilitet, ödmjukhet och lyhördhet samt med hög integritet

Har ingen av våra Partners rätt kompetens kan vi genom vårt nätverk SEPAM med associerade konsulter samt i vår kandidatbank hitta den resurs ni behöver.

Har ni inte behov av att ersätta en tillfällig vakans utan behöver tillföra kompetens inom ett visst område utan att behöva anställa, rekommenderar vi att ni abonnerar på en erfaren chefs specialistkompetens inom t.ex. HR, Försäljning och Marknad. Läs mer om våra abonnemangstjänster!

Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika problem!

 
Post
Samtal