Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Historien om Chef att hyra

Senior Partners och Chef att Hyra är väldigt starkt sammafogade. Det var nämligen i Senior Partners tidigare lokaler på Mäster Johansgatan 6 i Malmö som det tog sin början, det var här man skapade begreppet Chef att Hyra.

Legendarerna Sven Lundkvist samt Orvar Jedeur-Palmgren, den senare HR-direktör och VD för gödselkoncernen Supra, hade blivit medvetna om behovet hos sydsvenskt näringsliv att anställa "rätt" personer. Det fanns redan ett antal s.k. headhuntingsföretag, men flertalet av dessa var bemannade med i och för sig välutbildade psykologer, beteendevetare m.fl., men tyvärr med ringa erfarenhet från arbetsliv och ledarskap.

Orvar ansåg att kvalificerade chefer från näringslivet hade större förutsättningar att lyckas i rekryteringsarbetet mot bakgrund av deras praktiska erfarenhet av vad som krävs av ledare. En fråga som ofta förekom var om man kunde tillhandahålla en chef för en kort tid på grund av sjukdom eller att någon chef hastigt slutade. Sven och Orvar funderade på detta.

Man myntade begreppet Chef att Hyra och började marknadsföra detta, både direkt mot kund men även i tidningar och andra marknadskanaler. Konceptet slog väl ut och uppdragen började strömma in, efterhand knöt man fler partners till verksamheten. Det är många sydsvenska företag som har haft en Chef att Hyra från Senior Partners.

En ny tid - Senior Partners idag
Att verka genom andra är fortfarande vår modell, vi har inget behov av att stå på scenen och ta åt oss äran, vi har redan gjort den resan. Vi är inte i karriären och vi är inget hot till den befintliga verksamheten. Vår önskan är att vi med vår erfarenhet skall bidra till att utveckla livskraftiga verksamheter samt skickliga och framgångsrika ledare.

Nu vill vi bli mer publika, vi vill tala om vad vi kan bidra med från ett långt liv som chefer och ledare, vi är alla i mogen ålder och har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar.
Att det var Senior Partners som för 30 år sedan myntade begreppet - Chef att Hyra - det är vi stolta över!

Välkomna höra av er!

 
Post
Samtal