Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

Ulf Argus

Position Partner

Tel. 0708-32 02 92

E-post: ulf.argus@seniorpartners.se

Bakgrund
Ekonomexamen, Psykologexamen och leg. Psykolog. Arbetat som arbetspsykolog vid länsarbetsnämnden och som Personalchef/Personaldirektör i ett internationellt industriföretag.

Kompetens
Arbetat med verksamhetsplan, policyfrågor, löner och förhandlingar, rekrytering och avveckling av personal, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, säkerhet, budget, ledarskap, kompetensutveckling, organisationsutveckling etc. Individuella utredningar och bedömningar. Psykologisk testkompetens.

 
Post
Samtal