Senior Partners
Vår kompetens - Din resurs!

HR-abonnemang

Med vårt abonnemang får ni tillgång till en erfaren HR resurs i den omfattning ni behöver och utan några fasta kostnader för anställd personal. Vi fungerar som en extern HR-avdelning för er som inte har en egen avdelning/funktion eller för er som har behov av att förstärka er befintliga avdelning med viss kompetens.
Abonnemanget löper månadsvis under avtalad tid och i den omfattning ni behöver till en månatlig kostnad. Abonnemanget som innefattar operativt och strategiskt stöd i HR-frågor skräddarsys helt efter era behov.
Våra HR experter erbjuder stöd med t.ex.:

  •  Bollplank till VD/Ledningsgrupp i HR relaterade frågor
  •  Fackliga kontakter och förhandlingar
  •  Svåra samtal och konflikthantering
  •  Medarbetarsamtal
  •  Individuella utvecklingsplaner
  •  Rekrytering
  •  Second opinion vid rekrytering
  •  Arbetsmiljöfrågor
  •  Nedskärningar av personal

Om er organisation skulle behöva djupare expertis inom något område, t.ex. vid förvärv eller andra omställningar kan vi även stötta er med detta som ett separat projekt.

 
Post
Samtal